Bezpečnostní upozornění

Vždy prosím pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte.

Všechny naše přírodní svíčky používejte zodpovědně a vždy podle doporučení, jak se svíčkou zacházet.

 

- Vždy zapalujte svíčku mimo dosah dětí a zvířat.

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

- Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost alespoň 10 cm.

- Svíčku nezapalujte na hořlavém povrchu nebo na podkladu, který by se mohl vznítit, ani v jeho blízkosti.

- Svíčku zapalte pouze na rovném, tepelně odolném povrchu.

- Nikdy svíčku nenechte hořet po dobu delší než 4 hodiny.

- Nedovolte, aby se plamen dotýkal skla.

- Při prvním zapálení nechte svíčku  hořet po dobu 3–4 hodin, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozehřátí vosku.

- Před ztuhnutím vosku se ujistěte, že je knot ve svislé poloze, nad voskem a uprostřed svíčky.

- Před zapálením vždy ostřihněte knot na 5 mm, abyste zabránili kouři a poškození skla.

- Během používání muže být sklo horké.

- Uhaste svíčku, když zbývá 5 mm vosku a znovu nezapalujte.

 

Vonné oleje, které používáme byly vyrobeny z kvalitních surovin a mají všechny důležité bezpečnostní listy – IFRA, SDS a splňují veškerá nařízení EU.

Minimální trvanlivost svíček jsou dva roky, vůně se časem může trochu měnit a vosk může reagovat na změnu teploty (horko, mráz). Proto skladujte na suchém, temném místě, doporučená teplota 15-25 stupňů.

Na výrobu našich přírodních svíček používáme přírodní kokosovo-sójový a sójový vosk. Vosky neobsahují pesticidy, herbicidy ani ropné příměsi. 

Použité vonné oleje obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění očí a kůže nebo způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí a vodní organizmy.

 

 

 

Zpět do obchodu